+ 32 478 56 56 63
Message

Focus Profile

Presentatie
 • Software die identificeert hoe de energie van een persoon zich verspreidt over 4 gebieden (Management, Integratie, Ontwikkeling, Resultaten)
 • Biedt de basis voor een dialoog over de verantwoordelijkheden, de uitdagingen, de samenwerking en het behalen van doelen
 • Bevordert betere zelfkennis, welzijn en professioneel succes
 • Eenvoudig in te stellen tool en resultaten vlot te interpreteren en te implementeren
 • Jaarlijks licentiebudget : vanaf 1.500 euro exclusief btw voor een bedrijf met minder dan 100 werknemers. Onbeperkt aantal profielen

➔ Demo en/of gratis proef via deze link

Voornaamste toepassingen
 • Evenwichtige teams vormen
 • Zoeken naar het optimale profiel in een team voor een specifieke taak
 • Visualisatie en conflictoplossing
 • Droomprofiel en vergelijking met persoonlijk profiel. Handig bij een eindejaarsgesprek
 • Ontwikkelingsprofiel. Talentbeheer
 • Jaarlijks licentiebudget : vanaf 1.500 euro exclusief btw voor een bedrijf met minder dan 100 werknemers. Onbeperkt aantal profielen

➔ Demo en/of gratis proef via deze link

Beschikbare modules

 • PersonProfile : detecteert het soort gedrag van de respondent
 • MirrorProfile of « 360° » geeft het beeld dat anderen hebben van het gedrag van de persoon
 • JobProfile : beschrijft het vereiste profiel voor elke bedrijfsfunctie
 • DreamJobProfile : beschrijft de ideale baan die de respondent ambieert … de baan van zijn dromen
 • TeamProfile : laat zien hoe het algemene profiel van het team eruit ziet en welke verschillen en complementariteiten er tussen de leden zijn

 

 • Jaarlijks licentiebudget : vanaf 1.500 euro exclusief btw voor een bedrijf met minder dan 100 werknemers. Onbeperkt aantal profielen

➔ Demo en/of gratis proef via deze link

Meer informatie

Vanuit psychologisch oogpunt is dit een type-indicator. De weergave is een vervormde vierhoek waarvan de hoeken het gewicht weergeven dat door de respondent aan de volgende eigenshappen toekent : Integratie, Professioneel, Resultaten en Ontwikkeling. Het is een situationeel beeld van waar de persoon zijn energie en focus legt op het moment van de beoordeling. Het profiel kan ook in de loop der tijd evolueren – zelfs sterk – terwijl het een solide kern behoudt, gericht op de persoonlijkheid die stabiel blijft.

Bij het bijwonen van een bruiloft of een begrafenis, verandert het gedrag, de persoonlijkheid niet.

In het profiel worden de interesses en voorkeuren van de werknemer gespecificeerd. Nu en op de lange termijn.

Een van de grote voordelen van het Focusprofiel is dat het gemakkelijk te begrijpen is. Het is zeer toegankelijk, snel te gebruiken en de interpretaties zijn duidelijk. Om het profiel op te stellen, geeft de respondent aan in welke mate hij/zij het eens of oneens is met 56 stellingen die situaties beschrijven op 4 professionele gebieden: integratie met anderen, organisatorische ontwikkeling, dagelijkse professionele houding en zorg voor resultaten.

Het Focusprofiel is geschikt voor individuele en teamontwikkeling. Het kan u ook helpen werkgroepen te vormen waarin gezocht wordt naar interesse- en/of kennisgebieden die elkaar aanvullen en aansluiten bij de eisen van een taak.

Het instrument is ook zeer nuttig bij teambuildingsessies.

 • Jaarlijks licentiebudget : vanaf 1.500 euro exclusief btw voor een bedrijf met minder dan 100 werknemers. Onbeperkt aantal profielen

➔ Demo en/of gratis proef via deze link