+ 32 478 56 56 63
Message

Garuda of Competence Profile

Test persoonlijkheid en vergelijk met zelfbeoordeling, karaktereigenschappen, leiderschapsniveau

 • Een van de meest uitgebreide softwarepakketten op de markt
 • Beoordeling van 16 persoonlijkeidskenmerken, Garuda Profile
 • Beoordeling van 8, 12 of 16 persoonlijkeidskenmerken, Competence Profile
 • Maakt het mogelijk gerichte en gekwalificeerde vragen te stellen tijdens het interview
 • Bevordert een open en eerlijke dialoog: sterke en zwakke punten, ontwikkelingsmogelijkheden
 • Jaarlijks
  – Prijs van de jaarlicentie (alle modules), 2 gebruikers: € 6.250 excl. BTW
  – Eenmalige test door een Garuda-consultant: € 250 excl. btw, met interview van de respondent
  – Opleiding op locatie: 2 dagen, € 950 excl. btw
  – Geïnstalleerd op een standalone PC of toegankelijk via de cloud

➔ Demo en/of gratis proef via deze link

Voornaamste toepassingen

 • Interne en externe aanwerving
 • Ontwikkeling (talentbeheer) :
  – Met behulp van de activatiemethode voor karaktertrekken wordt nagegaan of de desbetreffende scores overeenstemmen met de eisen voor de baan. Vervolgens, wat zijn de te verwachten prestaties en duurzaamheid van de persoon in het bedrijf
 • Jaarlijks
  – Prijs van de jaarlicentie (alle modules), 2 gebruikers: € 6.250 excl. BTW
  – Eenmalige test door een Garuda-consultant: € 250 excl. btw, met interview van de respondent
  – Opleiding op locatie: 2 dagen, € 950 excl. btw
  – Geïnstalleerd op een standalone PC of toegankelijk via de cloud

➔ Demo en/of gratis proef via deze link

Voornaamste modules
 • Persoonlijk profiel, Zelf-evaluatie, Functieprofiel, Prioriteiten tussen karaktertrekken, Gecombineerde karaktertrekken, Gewogen profiel, Leader profiel…
 • Prijs van de jaarlicentie (alle modules), 2 gebruikers: € 6.250 excl. BTW
 • Eenmalige test door een Garuda-consultant: € 250 excl. btw, met interview van de respondent
 • Opleiding op locatie: 2 dagen, € 950 excl. btw
 • Jaarlijks
  – Prijs van de jaarlicentie (alle modules), 2 gebruikers: € 6.250 excl. BTW
  – Eenmalige test door een Garuda-consultant: € 250 excl. btw, met interview van de respondent
  – Opleiding op locatie: 2 dagen, € 950 excl. btw
  – Geïnstalleerd op een standalone PC of toegankelijk via de cloud

➔ Demo en/of gratis proef via deze link

Meer informatie

De Garuda Profile tool heeft een aantal aanvullende modules, met hun eigen toegevoegde waarde. Kies bijvoorbeeld JobProfile, die de vereisten van de functie onderzoekt, of de Combination of Traits module, die meer precieze informatie levert over de persoonlijkheid van de respondent, of de Leader module, die een respondent positioneert ten opzichte van het gemiddelde van Leaders, of tenslotte de Mirror module, die de werknemer het beeld geeft dat anderen van hem of haar hebben.
Garuda Profile kan in alle sectoren en voor alle functies in het beroepsleven worden ingezet. Honderdduizenden mensen hebben in de loop der jaren hun profiel ingevuld, wat een belangrijke statistische basis oplevert voor pertinente vergelijkingen in wervings- en ontwikkelingssituaties.De analyse van de antwoorden op de vragenlijst wordt in duidelijke en begrijpelijke taal aan de kandidaten uitgelegd. Dit stelt hen in staat de positionering van persoonlijkheidskenmerken te begrijpen. Deze transparantie van het gereedschap Garuda Profile is een van zijn oorspronkelijke kenmerken.
Hetzelfde geldt voor de weging van uitspraken naar gelang van het aantal mensen die ze kiezen. Als de respondent dus een uitspraak kiest die ook door 5% van de andere respondenten is gekozen, krijgt deze minder gewicht dan wanneer hij of zij een uitspraak kiest die door 0,5% van hen is gekozen. Het gedrag of de voorkeur waarop de keuze is gericht, maakt het dus gemakkelijker om de antwoorden van verschillende respondenten te onderscheiden.

 • Jaarlijks
  – Prijs van de jaarlicentie (alle modules), 2 gebruikers: € 6.250 excl. BTW
  – Eenmalige test door een Garuda-consultant: € 250 excl. btw, met interview van de respondent
  – Opleiding op locatie: 2 dagen, € 950 excl. btw
  – Geïnstalleerd op een standalone PC of toegankelijk via de cloud

➔ Demo en/of gratis proef via deze link